Klagomål / Rapportera innehåll

Om du vill lämna in ett klagomål, vänligen kontakta vår support. Alla klagomål kommer att granskas och besvaras inom 7 arbetsdagar via e-postsvar till ditt klagomål. Vi kommer, enligt villkoren, att avgöra klagomålets giltighet. Efter att beslutet har fattats kan användaren överklaga beslutet inom 48 timmar. När det slutliga beslutet har fattats, i enlighet med beslutet självt, kommer allt kränkande, olagligt, missbrukande eller på annat sätt olämpligt innehåll att tas bort.

Överklaga

Om du är avbildad i något innehåll och vill begära dess borttagning, vänligen kontakta vårt support team genom att skicka ett meddelande.